privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Alice van Dongen kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alice van Dongen verstrekt. Alice van Dongen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–  Uw voor- en achternaam
–  Uw adresgegevens
–  Uw telefoonnummer
–  Uw e-mailadres
–  Uw IP-adres

WAAROM ALICE VAN DONGEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Alice van Dongen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

Alice van Dongen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alice van Dongen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alice van Dongen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Alice van Dongen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Alice van Dongen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Alice van Dongen te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alice van Dongen heeft hier geen invloed op. Alice van Dongen heeft Google geen toestemming gegeven om via Alice van Dongen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar adongen@xs4all.nl. Alice van Dongen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Alice van Dongen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alice van Dongen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alice van Dongen op via adongen@xs4all.nl.

Alice van Dongen is een website van Alice van Dongen. Zij is als volgt te bereiken:

Postadres: Bethanieplein 6, 3701EL Zeist
Telefoon: +31 (0)30 2288827
E-mailadres: adongen@xs4all.nl

error: Content is protected !!